A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991 májusában különféle buddhista vonalakat képviselő öt kisebb közösség szövetségéből, 108 alapító tag közreműködésével alakult meg. Az Egyház a különféle buddhista hagyományok képviselőinek együttműködését, valamint a buddhista Tan magyar nyelven történő elérhetőségét tűzte ki fő céljául. Ugyanezen év szeptemberében, a frissen bejegyzett Egyház az érdeklődők előtt kitárta a Tan kapuját, elkezdte működését A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, amely a mai napig Európa egyetlen akkreditált buddhista felsőoktatási intézménye.
www.tkbe.hu

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Az Európában egyedülálló főiskola 1991-ben – A Tan Kapuja Buddhista Egyház felsőoktatási intézményeként – azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye. Nemcsak egy szűk vallási kör igényeit óhajtjuk kielégíteni, de színesíteni szeretnénk a hazai kulturális palettát, azzal a meggyőződéssel, hogy a buddhizmus alapelvei közel állnak mind a magyar, mind az európai szellemiséghez.
www.tkbf.hu

A Tan Kapuja Kiadó

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola közös kiadója, A Tan Kapuja Kiadó fontosnak tartja, hogy a buddhizmus tanításai, a buddhizmus különböző ágaihoz köthető irodalmi művek, tanulmányok, értekezések magyar nyelven is elérhetővé váljanak, és az Egyházhoz közel álló tanítók, tanárok, kiemelkedő diákok művei hozzáférhetőek legyenek. Ezért az Egyház, annak közösségei, alapítványai és a Főiskola önerőből és más könyvkiadókkal együttműködve is számos könyv, folyóirat, magazin és tájékoztató megjelentetéséhez járult és járul hozzá A Tan Kapuja Kiadó gondozásában.

BuddhaFM

2014-ben A Tan Kapuja Buddhista Egyház tagjai egy nyugodt szigetet teremtettek a hatalmas digitális információtengerben: létrehozták a BuddhaFM internetes rádiót, így az interneten is elérhetővé tették a Tant. A rádió elsősorban A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz kötődik, ugyanakkor törekszik arra, hogy a rádió működésében minden olyan közösség részt vegyen, az adásban egyenlő arányban szerepeljen, amely hitelesen tudja képviselni a buddhizmus tanítását. A közösségek előtt a rádió teljes mértékben nyitott.
www.buddhafm.hu