Általános Szerződési Feltételek

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

székhelye, illetve lakcíme: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.,

nyilvántartó hatóság: Oktatási Hivatal,

nyilvántartási szám: FI62370

adószám: 18232132-1-43

bankszámla száma: 10403181-00032329-00000003

elektronikus levelezési címe: tankapu@tkbf.hu

Képviseli: Karsai Gábor Zsolt


Tárhelyszolgáltató adatai
Név: PSC CEE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Sorház utca 1/d.
Elérhetőség: email: bo@psccee.com, telefon: +36-30-2127437

(a továbbiakban: Főiskola)

jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2020. december 16. napján lépnek hatályba. Az ÁSZF a Főiskola által a Webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a honlapot böngésző, illetve oda regisztráló személyekre, alkalmazandó szabályokat tartalmazza.


 I. Általános rendelkezések

1.A jelen ÁSZF a webshop.tankapujakiado.hu címen (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő online vásárlásra, valamint a Honlapon történő regisztrációra, böngészésre vonatkozik.                                           

2.A Honlap szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a fogyasztók, a fogyasztónak nem minősülő szervezetek, egyéni vállalkozók és a jogi személyek (továbbiakban együttesen: Felhasználók).

3.Az ÁSZF rendelkezései minden Felhasználóra vonatkoznak, kivéve azon szabályokat, melyek csak a fogyasztókra vonatkozhatnak.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kerül kapcsolatba a Főiskola szolgáltatásaival.

II. Regisztráció

4.A Webáruházból történő vásárlás ingyenes regisztrációhoz kötött, önmagában a regisztrációval fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

5.A regisztrációhoz kérjük kattintson a Honlap bal felső részén található „Bejelentkezés” és gombra és amennyiben még nem rendelkezik regisztrált fiókkal, úgy adatai megadásával hajtsa végre a regisztrációt. Amennyiben már regisztrált, úgy a Bejelentkezés gombbal érheti el fiókját.

6.A regisztráció során e-mail címének és jelszavának megadása kötelező.

7.Fiókjába belépve a vonatkozó adatok megjelölésével módosíthatja az Ön által megadott személyes adatokat, érdeklődési körét, a regisztrációs e-mail címet és jelszót.

8.Fiókját (és regisztrációját) bármikor törölheti a „Fiók”, „Profil beállítások” fülön belül a bal oldalon található „Biztonsági beállítások” menüpontban.


III. Nyilatkozatok

9.Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az itt leírt szabályokat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá:

a.    Kijelenti, hogy az ÁSZF nyelvét megérti.

 1. Elismeri, hogy a Honlap szolgáltatásait saját elhatározásából, az itt leírt szabályok ismeretében veszi igénybe.
 2. Megerősíti, hogy a megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik.
 3. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Honlap szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.
 4. Vállalja, hogy a Főiskola által megkövetelt magatartási szabályokat betartja, illetve megszegésük esetén tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozhatják, vagy akár abból ki is zárhatják.
 5. Vállalja, hogy ha a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során mutatott magatartásával, feltöltött tartalmakkal vagy bármely egyéb módon az Főiskola - vagy bármely más személynek kárt okoz - úgy azt teljes mértékben megtéríti.
 6. Amennyiben a Főiskola nem követeli a jelen ÁSZF-ben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben az ÁSZF megsértése miatt, az nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Főiskola  jelen ÁSZF által biztosított jogait (joglemondás kizárása).

10. Az Ön és Főiskola közötti jogviszony tekintetében a magyar jog az irányadó.


IV. Webáruház

11.A Főiskola Webáruházat üzemeltet, melyben főképp könyvek és ajándéktárgyak (kiegészítők, pólók) kiskereskedelmi értékesítését (kiskereskedelmét) online módon teszi lehetővé.

12.A Webáruház használatához internetkapcsolat, valamint böngésző rendszer szükséges. A következő böngészőkre optimalizáltuk a Honlapot és a Webáruházat: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

13.A Főiskola folyamatosan fejleszti mind a Honlapot, mind a Webáruházat, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatások ideiglenesen lassulnak, elérhetetlenné válnak. Az ebből eredő problémákért a Főiskola felelősséggel nem tartozik, és előzetes tájékoztatást sem köteles küldeni a Felhasználók részére.

14.A Honlap és a Webáruház magyar nyelven érhető el.

15.A Főiskola a Honlapot Magyarországon üzemelteti, a külföldön történő használat lehetőségét, illetve sebességének megfelelőségét nem garantálja.

16.A megrendelhető termékek jellemzőit és lényeges adatait a Honlapon található leírás tartalmazza.

17.A rendelés leadásával Ön elismeri, hogy megismerte az ÁSZF- et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.

18.A termékek megvásárlásával Ön nem válik jogosulttá a Főiskola vagy azzal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója stb. használatára.


V.  Termékek rendelése

19.Felhasználó a regisztrációját követően az alábbi módon adhatja le megrendelését:

20.Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, a termékek darabszámát beállítja ezt követően kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

21.Ha Ön nem szeretne további terméket vásárolni, kérjük ellenőrizze a Kosárban a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben megrendelései egy részét törölni kívánja, úgy az „X, törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés” ikonra kattinthat.

22.Fentieket követően válassza ki a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

23.Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

24.A rendelés véglegesítését követően 48 órán belül visszaigazolást kap, amely tartalmazza a megrendelésre, valamint a kiszállításra – annak időpontjára és összegére is - vonatkozó pontos adatokat.

25.Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, vagy az nem Öntől származik kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Főiskola felé e-mailben a kiado@tkbf.hu vagy telefonon a +36-1-2806712 elérhetőségen.

26.Megrendelésének véglegesítése ajánlatnak minősül, azaz rendelését ekkortól nem módosíthatja. Ha visszavonja megrendelését, vagy eláll a szerződéstől, akkor az ajánlat is megszűnik. Elállási jogát a megrendelés és a kiszállítás között is gyakorolhatja, ugyanakkor a Főiskola a már felmerült költségeit ezen esetben Ön köteles megtéríteni.

27.A megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre Ön, illetve a Főiskola között.

28.A megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, elektronikus úton hozzáférhető és a Főiskola által elektronikusan iktatásra kerül. A szerződéskötés nyelve magyar.

29.A szerződés megkötése a megrendelés Főiskola által történő visszaigazolásakor válik hatályossá, nem magával a megrendeléssel, azaz, ha nem kap visszaigazolást, akkor a szerződés sem lett megkötve.

30.Amennyiben a megrendelni kívánt termék nincsen kellő mennyiségben készleten, úgy az Főiskola nem igazolja vissza a megrendelést, erről pedig értesíti a Felhasználót. Ilyen esetben a kifizetett vételárat, illetve szállítási díjat haladéktalanul visszautaljuk a Felhasználónak.

31.Az értesítésre adott válaszában nem adhat le új rendelést, illetve nem módosíthatja megrendelését. Ehhez új megrendelés leadása szükséges.

32.A Webáruházban szereplő termékek megrendeléséhez a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia alábbi adatait: keresztnév, vezetéknév, szállítási cím, számlázási cím.

33.Ezen személyes adatainak hiányában nem áll módunkban megrendelését visszaigazolni vagy teljesíteni.


VI. Szállítási feltételek

34.Főiskola a kiszállítást a Felhasználó választása szerint FoxPost vagy GLS futáron keresztül biztosítja.

Kivételt képez ez alól az e-jegyek vásárlása: az e-jegyeket minden esetben külön e-mailben kézbesítjük a vásárló által a Webáruházban regisztrált e-mail címre.
35.A Főiskola a szállítást a megrendelés visszaigazolásától számított 7 (hét) napon belül vállalja teljesíteni az Ön által a megrendelés során megjelölt szállítási címre.

36.A Főiskola kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást, külföldre történő kiszállítás nem lehetséges.

37.A megrendelt termékeket kizárólag Ön vagy meghatalmazottja veheti át.

38.A Felhasználó által a megrendeléskor közölt személyes adatokat a Főiskola a GLS vagy FoxPost részére a kiszállítás teljesítése céljából továbbítja, ebbe a Felhasználó a szerződéskötéssel egyidejűleg beleegyezik.

39.Amennyiben a termék átvétele a Felhasználó önhibája folytán meghiúsul, Főiskola elállhat a szerződéstől, erről pedig haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

40.A Felhasználó kizárólag a GLS vagy FoxPost igénybevételével küldheti vissza a terméket a Főiskolával történő előzetes egyeztetés után.

41.Amennyiben a Felhasználó nem tudja a megadott időben átvenni a csomagot, úgy a Főiskola a kiszállítást még 1 alkalommal megkísérli, ezt követően pedig jogosult a szerződéstől elállni.

42.A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás díját, azok pontos mértékéről és megfizetésük módjáról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:


A kiszállítás díj az alábbiak szerint alakul:

FoxPost automata átvétel esetén: 1050 Ft

FoxPost házhozszállítás esetén: 1750 Ft

GLS házhozszállítás esetén: 2200 Ft


VII. Fizetési feltételek

43. A Felhasználó a vételárat és a kiszállítás díját - a kiszállítás helyszínétől függetlenül – választása szerint online, bankkártyával, átutalással, illetve utánvétes fizetéssel fizetheti meg.

Kivétel ez alól az e-jegyek vásárlása: az e-jegyeknél csak és kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni a termék vételárát.

44. Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás során a rendszer automatikusan átirányítja a Global Payment fizetési felületére. Sikeres tranzakció után a rendszer automatikusan visszairányítja a webshop főoldalára

45. A visszaigazolásban szereplő árak véglegesek és tartalmazzák az áfát, valamint az egyéb költségeket. A megrendelés lezárulta után bekövetkező árváltozások a megrendelést nem érintik.

46. Átvételkor a Felhasználó köteles az átvett csomagolás ellenőrzésére. Amennyiben a Felhasználó a csomagoláson sérülést észlel, akkor kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és meg kell tagadnia a csomag átvételét. Amennyiben jegyzőkönyv felvétele elmarad, úgy az nem érinti elálláshoz való jogát. A jegyzőkönyv egy példányát kérjük kérje el és őrizze meg.

47. Online fizetés esetén a megrendelésről a Főiskola elektronikus, PDF formátumú számlát állít ki, melyet elektronikus levél mellékleteként megküld a Felhasználó számára a megadott e-mail címére. Amennyiben a Felhasználó egyes termékekről külön számlát igényel, úgy azokat külön kell megrendelnie.

48. Ha a megrendelés teljesítéséhez további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely – különösen szállítási - adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni a Főiskolával.

49. Amennyiben a Felhasználó nem közli ezeket az adatokat, úgy a kiszállítás sikertelenségéért egyedüli felelősséggel tartozik.

50. A Felhasználó a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével és az átvétellel szerzi meg, a kárveszélyt is ekkortól viseli (tulajdonjog átszállása).

51. A Főiskola vállalja, hogy lehetővé teszi a termék átvételét, a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt.

52. A terméket a kiszállítás időpontjában, az átadás megtörténtét követően kell átadottnak tekinteni.


VIII. Szerzői jogok

53. A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.

54. A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz Főiskola engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Főiskola jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Főiskola a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

55. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Főiskola előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

56. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Főiskolára való kifejezett hivatkozással lehet.

57. A Főiskola fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

58. Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.


IX. Fogyasztók elállási joga

59. A 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználót (továbbiakban: Fogyasztó) megilleti a szerződéstől való elállás joga, melyet a termékek átvétele előtt, vagy az átvételt követő - több darabból álló termék esetén az utolsó darab átvételét követő - 14 napon belül gyakorolhat. A 14 napos határidő a Webáruházból történő rendelés esetében a megrendelés visszaigazolásától kezdődik.

60. Kérjük, hogy a termék csomagolását átvételkor minden esetben ellenőrizze, és ha hibásnak látja, vagy nem azt szállították ki, amit megrendelt, úgy kérjen erről jegyzőkönyvet, és ne vegye át a terméket. Ebben az esetben a visszaszállítás nem az Ön költsége.

61. Felhasználó elállását a kiado@tkbf.hu email címen és a +36-1-2806712 telefonszámon jelezheti a Főiskola felé.

62. Jelen ÁSZF mellékletét képezi a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-minta formanyomtatvány. A Fogyasztó jogosult, ám nem köteles ennek használatára az elállás bejelentéséhez.

63. A Fogyasztó elállása esetén a Főiskola köteles 14 napon belül a teljes vételár, valamint az azzal összefüggésben felmerült költségek Fogyasztó részére történő megtérítésére. A megtérítés ugyanazon módon történik, mint ahogy a Fogyasztó a termékért fizetett, kivéve utánvétes fizetés esetén, ekkor a Főiskola a bankkártyás vagy utalásos fizetés valamelyikével teljesít.

64. Több termék rendelése esetén, ha csak bizonyos termékeket küldenek vissza, úgy a visszafizetés a visszaküldött termékek vételárának megfelelő összegben történik.

65. Elállás esetén a Fogyasztónak kell a terméket visszaküldeni lehetőség szerint a termék eredeti csomagolásában, vagy olyan más csomagolásban, amely a terméket megóvja a visszaküldés során keletkező sérülésektől. Ilyen sérülések felmerülése esetén az abból keletkező kárért a fogyasztó felelős A visszaküldés tényét a Fogyasztónak kétséget kizáróan kell igazolnia, a Főiskola csak ezután teljesíti a visszafizetést.

66. A visszaküldés közvetlen költsége elállás esetén egyedül a Fogyasztót terheli.

67. A Főiskola visszafizetés esetén kártérítésként a vételárból levonhatja azt az összeget, amellyel a termék értéke a használat miatt csökkent.


X. Kellékszavatosság

68. Ha a Főiskola nem a megrendelésnek megfelelően teljesíti a termékkel kapcsolatos kötelezettségét, azaz az észlelt hiba már a termék átadásakor is fennállt, akkor a Fogyasztó érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

69. A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági jogaival élhet:

 • kérheti a termék javítását,    
 • cseréjét,
 • amennyiben a javítás, illetve kicserélés lehetőségét nem választotta, úgy kérheti a vételár arányos csökkentését, vagy
 • akár a Főiskola költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja a hibát,
 • végső esetben a szerződéstől is elállhat, visszakérheti a termék árát.

70. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogról egy másikra áttérhet, azonban ennek költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az áttérésre a Főiskola adott okot, vagy ha az indokolt volt.

71. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul, de maximum két hónapon belül köteles azt a Főiskola felé jelezni. A szerződés teljesítésétől számított kettő év elteltével kellékszavatossági igénye nem érvényesíthető.

72. Kellékszavatossági igényét közvetlenül a Főiskolával szemben érvényesítheti.

73. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül amennyiben igazolja, hogy a terméket a Főiskola nyújtotta, akkor elegendő a hibát közölnie, más dolga nincs.

74. A szerződés teljesítésétől számított hat hónap elteltével azonban már kötelezettsége bizonyítani, hogy a hiba már a kiszállításkor is létezett.


XI. Termékszavatosság

75. Az előbbiekben meghatározott kellékszavatosság helyett élhet termékszavatossági igényével.

76. Termékszavatosság keretében a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését, illetve javítását kérheti.

77. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

78. Termékszavatossági igénye a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető.

79. Termékszavatossági igény kizárólag a hibás termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthető.

80. Ehhez a Fogyasztónak kell bizonyítania a termék hibáját, illetve azt, hogy a hiba már a forgalomba hozatalkor is fennállt.

81. A gyártó, illetve a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy,
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy,
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

82. Termékszavatossági igény és kellékszavatossági igény ugyanazon termék ugyanazon hibája folytán párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatosság keretében kicserélt termékre viszont érvényesek a kellékszavatossági jogosultságok.

83. Az egyes termékek gyártójának kilétével kapcsolatban forduljon a Főiskolához.


XII. Jótállás

84.  A Főiskola nem vállal jótállást a Honlapon és a Webáruházban elérhető termékek tekintetében. Ez alól kivétel, ha erre jogszabály alapján köteles, az ott előírt mértékben. Ilyen jótállás alapján jogait a termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, az abban foglalt határidőben érvényesítheti.


XIII. Felelősség korlátozása, vis maior


85. A Főiskola nem tartozik felelősséggel a Honlap és a Webáruház használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért:

a.    az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat működési hibái,

b.    a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása,

c.     bármely tartalom vagy adat elvesztése,

d.    bármely adat hibás vagy téves megadása, különös tekintettel a kiszállítás adataira,

e.    bármely Fogyasztó káros magatartása,

f.   a Fogyasztó külföldi lakóhelye szerint hatályos jogszabályok, vallási vagy egyéb szabályok és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérésből eredő bármilyen kár, vagy hátrány,

g.    bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása, programhibák,

h.  rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ideértve a vis maiort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is, továbbá a koronavírus járvány, illetve az azzal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet okozta lehetetlenülés, például határzár miatti kiszállítás lehetetlensége, karantén okozta teljesítési lehetetlenülés stb.

i.      A Honlapon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Főiskola nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

86. A Honlapon szereplő árakat a Főiskola rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.


XIV. Adatvédelem

87. Adatvédelemmel kapcsolatos információkat, személyes adataihoz fűződő jogait és a Főiskola, mint adatkezelő kötelezettségeit adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.

88. Az adatkezelési tájékoztató itt található: webshop.tankapujakiado.hu/aszf


XV. Panaszkezelés

89. Ön panaszával a Főiskolához a kiado@tkbf.hu e-mail címen, vagy a +36-1-2806712 telefonszámon fordulhat. A Főiskola panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, és 7 napon belül válaszol.

90. A felmerülő vitákat a felek a Fogyasztó lakhelye szerinti területi békéltető testület előtt rendezik, annak sikertelensége esetén a fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

91. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

92. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület: székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.


XVI. Záró rendelkezések

93. Jelen ÁSZF felülír minden, a Felhasználó és a Főiskola között fennálló szokásos kereskedelmi gyakorlatot.

94. Jelen ÁSZF-nek nem válik részévé olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyet széles körben ismertnek tekintenek, de jelen ÁSZF nem szabályoz.

95. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése utóbb jogerős bírósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése miatt érvénytelenné válik, úgy az nincs kihatással az ÁSZF egyéb pontjaira, azok változatlanul érvényben maradnak.

96. A Főiskola fenntartja az ÁSZF megváltoztatásának jogát. Az esetleges jövőbeni változások a módosított ÁSZF weboldalra történő feltöltésével válnak hatályossá. A változtatásról a Főiskola előzetesen tájékoztatást küld a Felhasználó fiókjába. Az ÁSZF módosítását követő használat a módosítás elfogadásának minősül.

97. A jelen ÁSZF tekintetében irányadó nyelv a magyar.

98. Jelen ÁSZF és a felek viszonyára a magyar jog az irányadó.


I. SZÁMÚ MELLÉKLET


Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Tel:

E-mail:


Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (kérem, jelölje

meg a termékeket):

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja

.........................................................

....................................................

A fogyasztó neve:

......................................................................................................

...............................................................

A fogyasztó címe:

........................................................................................................................................................................


A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):_______________________

(aláírás)